Over

De Volkstuin Vereniging Roermond (VTV Roermond) is opgericht op 26 Juni 1970 en heeft als doel het mogelijk maken en bevorderen van tuinieren op een volkstuin complex. Tegenwoordig is de volkstuin weer helemaal in om op een duurzame en ecologische manier je eigen moestuin te onderhouden.

Het complex bestaat uit in totaal 37 tuinen van diverse groottes. Daarnaast is er de tuinkamer aanwezig waar elke zaterdagochtend door de leden welke dat willen koffie kan worden gedronken en waar diverse activiteiten worden georganiseerd.

Ieder lid houdt niet alleen zijn eigen tuin bij maar draagt ook de zorg dat het complex kan blijven draaien door bijvoorbeeld onderhoud van de algemene delen van de tuin. Daarnaast zijn er een aantal leden die op vrijwillige basis een imker opleiding hebben gevolgd en op hun tuin bijen houden.

Op onze volkstuinvereniging is het ecologisch tuinieren verplicht er mag dus bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van kunstmest of onkruidverdelgers welke pesticiden of andere chemische stoffen bevatten. Elk jaar wordt een kar met mest beschikbaar gesteld, ook kan er gebruik worden gemaakt van de gemeenschappelijke composthoop. Maar ieder lid wordt ook zeker aangeraden een eigen composthoop te hebben.